Haddini Bileceksin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haddini Bileceksin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haddini Bileceksin", bir kişinin yapabileceği şeyleri ve yapamayacaklarını bilmesi ve durması gerektiği yerde durmasını bilmesi demektir. Bu söz, genellikle birine sınırını aştığını veya saygısızlık yaptığını söylemek için kullanılır.

Hakaret mi?


Haddini Bileceksin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kızına kaba davrandığını düşündüğü katılanın yüzüne doğru elini sallayarak söylediği kabul edilen "Sen kim oluyorsun, benim çocuğuma yalancı diyorsun, haddini bileceksin, terbiyesizlik yapmayacaksın" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7422 Karar: 2018/1504 Tarih: 12.02.2018

"Haddini Bileceksin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.