İcra Memurunu Memnun Etmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İcra Memurunu Memnun Etmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İcra Memurunu Memnun Etmiş" ifadesi, genellikle maddi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya borcun ödenmesi gerektiği bir durumda, kişinin icra memuruna ödeme yaparak veya onun beklentilerini karşılayarak bir sorunu çözdüğünü veya bir zorunluluğu yerine getirdiğini ifade eder. Bu ifade, genellikle bir espri veya mizah yoluyla, bir borcun ödenmesine veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesine atıfta bulunur.

Ancak bazen "icra memurunu memnun etmiş" ifadesi, yasadışı veya yolsuzluk benzeri bir durumu ima etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu durumda, ifade kişinin yasa dışı yollarla bir sorunu çözdüğünü veya kendisine avantaj sağladığını ima eder. İcra memurları, borç tahsilatı ve yasal prosedürlerle ilgili önemli bir rol oynarlar ve genellikle hukuki süreçlerde yer alırlar. Bu ifade, genellikle resmi veya yarı resmi bir sürecin veya yükümlülüğün yerine getirilmesine gönderme yapar.

Hakaret mi?


İcra Memurunu Memnun Etmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın İcra Müdürlüğüne sunmuş olduğu dilekçede mağdur ve katılana söylediği kabul edilen "Anlaşılan çocuk pedagogu ve icra memurunu memnun etmiş olacak ki bir alışveriş merkezine gidilmesini tavsiye etmişler ve küçük kız temiz havası olmayan manyetik alanda babasıztarafından da bir sandviç dahi yedirilmeden ağırlanmış, ancak icradan gelenlerin içtiklerinin paranın müvekkil anne ödemiştir" şeklindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41506 Karar: 2017/10865 Tarih: 12.10.2017

"İcra Memurunu Memnun Etmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.