Sattınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sattınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sattınız?" ifadesi, genellikle bir kişiye veya gruba, sadakatini veya ilkelerini terk ettiği veya başkalarına karşı taviz verdiği düşüncesini ifade eden bir soru veya ifadedir. Bu ifade, kişinin kendisini veya bir amaç için mücadele edenleri eleştirirken, onların değerlerinden veya inançlarından uzaklaştığını ima eder.

Hakaret mi?


Sattınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Belediyeyi sattınız özel idareyi de mi satacaksınız" şeklinde ve eleştiri, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4779 Karar: 2015/5406 Tarih: 15.09.2015

"Sattınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.