Kaypakça

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaypakça"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaypakça" genellikle ikiyüzlü veya samimiyetsiz bir şekilde davranış sergilemeyi ifade eden bir terimdir. Bu ifade, kişinin sözleri veya davranışlarıyla gerçek niyetini gizlemeye veya çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalıştığını vurgular. "Kaypakça" ifadesi, genellikle kişinin güvenilmez veya dürüst olmayan bir tavır içinde olduğunu ima eder.

Terim, insanların arkasından başka şeyler söyleme, arkasından planlar yapma veya samimi olmadığı durumları anlatmak için kullanılır. Bu deyim, insanlar arasındaki güvenin zedelenmesi veya yanıltıcı davranışlar nedeniyle oluşan olumsuz duyguları ifade edebilir. "Kaypakça" terimi, bir kişinin düşüncesizce veya çıkar odaklı bir şekilde hareket ettiği durumları tanımlayarak, samimiyet ve güven ilişkilerine vurgu yapabilir.

Hakaret mi?


Kaypakça kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Duruşmada tanık beyanına karşı diyeceği sorulan sanık tarafından, tanık hedef alınarak: Tanığın sorumu yukarıda izah ve arz olunduğu şekilde kaypakça yanıtlamış olması) ve yükletilen suça yönelik katılan vekili temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasın esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41896 Karar: 2017/4549 Tarih: 25.04.2017

"Kaypakça" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.