Kışkırtmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kışkırtmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kışkırtmak" bir kişiyi veya grubu öfkelendirmek, tahrik etmek veya provoke etmek amacıyla hareket etmek anlamına gelir. Bu ifade, genellikle olumsuz duygusal tepkileri uyandırmak veya bir kişinin sinirlenmesine neden olmak için kasıtlı olarak davranışlar sergilemek veya sözler söylemek anlamında kullanılır. Kışkırtmak, kişinin duygusal yanıtlarını veya tepkilerini manipüle etme amacı taşıyan bir eylemi ifade eder.

"Kışkırtmak" terimi, bir kişinin özellikle tahrik edici veya provoke edici bir dil veya davranış kullanarak başkalarını belli bir eyleme teşvik etmeye çalıştığı durumları anlatır. Bu ifade, genellikle olumsuz sonuçlar doğurabilecek çatışma veya gerginlik yaratma amacı taşıyan taktikleri ifade etmek için kullanılır. Kışkırtma, sözlü veya fiziksel olarak yapılabileceği gibi, aynı zamanda sosyal medya veya iletişim platformlarında da gerçekleştirilebilir.

Hakaret mi?


Kışkırtmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılama konusu olayda, aile hekimi olan sanığın bir hasta ile tartıştığı sırada başhekim yardımcısı olan katılanın olay yerine gelerek sanığa olayı halledeceğini söyleyerek odasına gitmesini istemesi üzerine sanığın katılana söylediği "Hastaları hep siz kışkırtıyorsunuz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı sözler olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7457 Karar: 2015/11859 Tarih: 25.11.2015

"Kışkırtmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.