Bok Gibi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bok Gibi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bok gibi" ifadesi, bir şeyin veya durumun çok kötü, çok pis veya çok kötü koktuğu anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir şeyin iyi olmadığını veya beklentileri karşılamadığını ifade etmek için kullanılır.

Örneğin, "O yemek bok gibi kokuyor" ifadesi, yemek kokusunun çok kötü olduğunu ve yenilmeyeceğini ima eder. "Bu araba bok gibi çalışıyor" ifadesi, arabanın çalışmasının çok kötü olduğunu ve işe yaramadığını ifade eder.

"Bok gibi" ifadesi, ayrıca bir kişinin kötü bir karakteri veya davranışları anlatmak için de kullanılabilir. Örneğin, "O adam bok gibi davrandı" ifadesi, kişinin kötü bir davranış sergilediğini ve başkalarına saygısızlık yaptığını ima eder.

Bu ifade, kaba veya argo bir ifade olabileceğinden, karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Bu nedenle, daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bok gibi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Bu ne biçim İstiklal Marşı açıklaması, b.k gibi, bu okulda sen İslamiyet’i mi yaymak istiyorsun" şeklindeki sözlerinin katlanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28035 Karar: 2016/8899 Tarih: 27.04.2016

"Bok Gibi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.