İçinde Bir Cani Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İçinde Bir Cani Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İçinde bir cani var" ifadesi, bir kişi hakkında, onun içten içe kötü niyetli, tehlikeli veya zarar verici bir yönü olduğunu ima eden bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın davranışlarının veya niyetlerinin sakin veya zararsız görünen dış görünüşünün altında tehlikeli veya kötücül bir yönü olduğunu vurgular. Bu deyim genellikle olumsuz bir anlam içerir ve kişiyi uyarıcı veya uyarıcı bir şekilde tanımlar. Bu ifade, genellikle karşı tarafın sakin görünüşünün altında gizlenmiş tehlikeli veya zarar verici bir niyeti olduğunu düşündüğünüzde kullanılır.

Hakaret mi?


İçinde Bir Cani Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Bu adamın ağzı çok bozuktur, içinde bir cani var, bunu herkes bilir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15846 Karar: 2022/15039 Tarih: 14.06.2022

"İçinde Bir Cani Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.