Suratında Meymenet Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suratında Meymenet Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Suratında meymenet yok" ifadesi, genellikle bir kişinin yüz ifadesini veya duruşunu anlatarak, kişinin ciddiyet veya olgunluk eksikliğini ifade eder. "Meymenet", Türkçe argo bir ifade olup, olgunluk, ciddiyet veya saygınlık gibi özellikleri ifade eder.

Hakaret mi?


Suratında Meymenet Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in katılana hitaben söylediği kabul edilen "Meymenetsiz, suratında meymenet yok, terbiyesiz" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket ya da hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/36187 Karar: 2017/6539 Tarih: 26.05.2017

"Suratında Meymenet Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.