Maymun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maymun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Maymun, dört ayaklı, iki ayağı üzerinde de yürüyebilen, ormanda toplu olarak yaşayan, kuyruklu hayvandır. Maymunlar, primatlar takımının bir alt grubudur. Maymun kelimesi, taklitçi anlamına da gelir.

Hakaret mi?


Maymun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... günü yapılan duruşmada, görülmekle olan dava ile ilgisi bulunmadan, duruşma tutanağına da yansıyan "Keşke maymundan gelselerdi" biçimindeki sözlerinin katılanların toplum içindeki itibarı ile diğer fertler nezdindeki saygınlığını rencide edici, şeref ve haysiyetlerine yönelik küçük düşürücü sözler olduğu, suçun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeye dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/24094 Karar: 2013/3387 Tarih: 20.02.2013

Karar #2

Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin kamuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin (Sosyal medyada, Belediye Başkanına hitaben: Resmin makak maymunlarının götüne benziyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11125 Karar: 2021/5202 Tarih: 22.02.2021

"Maymun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.