Sende Utanma Duygusu Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sende Utanma Duygusu Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sende utanma duygusu yok" ifadesi, bir kişinin davranışları veya söyledikleri nedeniyle toplumsal normlara veya ahlaki değerlere uymadığını ve utanma duygusunu göstermediğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın saygısız veya uygunsuz bir şekilde davrandığına veya söylediğine dikkat çekerek, utanma duygusu veya mahcubiyetin eksik olduğunu ima eder. Bu deyim genellikle olumsuz bir tavır sergiler ve karşı tarafı eleştirmek veya aşağılamak amacı taşır.

Hakaret mi?


Sende Utanma Duygusu Yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın eski eşi olan müştekinin telefonuna gönderdiği kısa mesajdaki "Benden bir şey isteme, dostlarım sana yardım etsin, çünkü onlar için çocuklarının haysiyetini beş para ettin daha önce, utanmıyor musun, ama sende utanma duygusu yok" şeklindeki kaba sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici eleştirel nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas: 2012/28879 Karar: 2014/201 Tarih: 13.01.2014

"Sende Utanma Duygusu Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.