Kararını Şiddetle ve Nefretle Protesto Ediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kararını Şiddetle ve Nefretle Protesto Ediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kararını Şiddetle ve Nefretle Protesto Ediyorum, bir karşı tarafın aldığı bir kararı çok kızgın ve çok nefretli bir şekilde reddetmek anlamına gelir. Bu ifadeyi kullanmak, karşı tarafın kararını kabul etmediğini ve değiştirmesini istediğini gösterir.

Hakaret mi?


Kararını Şiddetle ve Nefretle Protesto Ediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan katılan tarafından alınan kararla Cumhurbaşkanı hakkında... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması nedeniyle katılana gönderdiği elektronik postada yer alan "Kararını şiddetle ve nefretle protesto ediyorum, yok sayıyorum, alınan bu kararın daha önce yüksek mahkemelerin almış olduğu bazı siyasi kararlardan bir farkı yoktur. Ne mahkemenizin ne de diğer bir kuruluşun halkın Cumhurbaşkanını yargılama hakkı ve yetkisi olamaz. Herkes haddini ve hesabını bilmeli, yaptığınız bu hareketle yargıya en büyük zararın siz ve sizin gibilerin verdiğini bilmenizi isterim" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği mahkemece kabul edilmiş ise de, sanığın bu sözlerle katılan tarafından verilen kararı eleştirdiği, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide etme kastıyla hareket etmediği ve bu nedenle suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/15703 Karar: 2013/22085 Tarih: 12.09.2013

"Kararını Şiddetle ve Nefretle Protesto Ediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.