Karışmayın Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karışmayın Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karışmayın Lan ifadesi, Türkçe argo bir ifadedir ve genellikle bir kişinin başka birine müdahale etmesini istemediğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, tartışma veya anlaşmazlık durumlarında sıklıkla kullanılan bir uyarıdır. Karışmayın Lan demek, kişinin sınırlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgular ve karşı tarafın müdahalesini engellemek amacıyla kullanılır.

Bu ifade genellikle günlük konuşmalarda kullanılırken, dikkat çekici ve etkili bir şekilde iletişim sağlar. Karışmayın Lan ifadesi, birisinin kişisel alanına saygı gösterilmesini istediğini net bir şekilde ifade eder. Bu ifade, güçlü bir şekilde dile getirildiğinde, karşı tarafın dikkatini çeker ve sınırların aşılmaması gerektiğini hatırlatır.

Karışmayın Lan ifadesi, Türkçe'nin renkli ve güçlü bir ifadesidir. Bu ifadeyi kullanırken, karşı tarafın dikkatini çekmek ve sınırlarınızı korumak için özgüvenli bir şekilde ifade etmek önemlidir. Unutmayın, herkesin kişisel alanına saygı göstermek ve müdahale etmemek önemlidir.

ifadesinin anlamı ve kullanımı hakkında bilgi verilecek. Bu ifade, bir kişinin başka birine müdahale etmesini istemediğini ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir tartışma veya anlaşmazlık durumunda kullanılan bu ifade, kişinin sınırlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgular.

Karışmayın Lan ifadesi, bir kişinin başka birine müdahale etmesini istemediğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle bir tartışma veya anlaşmazlık durumunda kullanılır ve kişinin sınırlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgular. "Karışmayın Lan" demek, bir kişinin kendi işlerine karışılmasını istemediğini açıkça ifade etmek için kullanılan güçlü bir ifadedir. Bu ifade, kişinin özel alanına saygı gösterilmesini ve başkalarının işlerine müdahale edilmemesini talep eder.

Hakaret mi?


Karışmayın Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, müşteki beyanları, ... tarihli olay ve yakalama tutağı içeriğine göre sanığın müştekilere söylediği "Siz karışmayın lan" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde olması ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması karşısında, sanığın ne şekilde sinkaflı sözlerle hakaret ettiğinin kabul edildiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40633 Karar: 2017/11136 Tarih: 18.10.2017

"Karışmayın Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.