Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan" ifadesi, oldukça kaba ve nezaket dışı bir dil içermektedir. Bu ifade, agresif veya saygısız bir şekilde başkasına bir görev veya sorumluluk hakkında talimat vermek amacıyla kullanılabilir. "Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan" ifadesini kullanmak, karşınızdaki kişiye karşı hoşgörüsüz ve saygısız bir tavır sergilemek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki Başbakana gönderdiği cep telefonu mesajında yazılı "Sonuçta Başbakan se... Parti akıllı olsun, vazifenizi adam gibi yapın lan..." şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34680 Karar: 2017/9217 Tarih: 19.09.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanık...'in infaz koruma memuruna hitaben söylediği kabul edilen "Lan sen ne biçim memursun" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15580 Karar: 2016/17946 Tarih: 23.11.2016

"Vazifenizi Adam Gibi Yapın Lan " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.