Kâfir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kâfir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kâfir" terimi, İslam inancına göre Müslüman olmayanları tanımlayan bir terimdir. İslam'da "kâfir", Allah'ın varlığını ve peygamberliğini kabul etmeyen veya İslam dini inançlarını paylaşmayan kişileri ifade eder. Ancak bu terim, argo veya aşağılayıcı bir dilde kullanıldığında insanları küçümsemek veya aşağılamak amacını taşıyabilir.

Argo bir üslupla "kâfir" teriminin kullanılması, hoşgörüsüzlük, önyargı veya nefreti yansıtabilir ve dinler arası hoşgörüye aykırıdır. İnsanlar arasında saygılı ve olumlu bir iletişim sağlamak için dikkatli bir dil kullanmak önemlidir. Terimlerin ve ifadelerin anlamlarını ve etkilerini iyi anlamak, kültürel ve dini hassasiyeti göz önünde bulundurmak herkes için önemlidir.

Hakaret mi?


Kâfir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ceza infaz kurumuna nakil olarak geldiğinde güvenlik nedeniyle sakalımı kesmesini isteyene "Siz kafirsiniz, siz Müslüman olamazsınız" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31679 Karar: 2016/11904 Tarih: 31.03.2016

Karar #2

Sanığın kimlik tespiti yapmak isteyen müşteki polis memurlarına söylediği kabul edilen beddua ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin (Allah sizin gibi kafirleri yok edecek, Zülfikar buraya gelecek, hepinizi bomba ile patlatacak, sizin cezanızı verecek) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/339 Karar: 2018/1109 Tarih: 06.02.2018

Karar #3

Sanığın katılana hitaben söylediği "Kafirlerin çayını içmem, şerefsiz" sözünün ne şekilde "dini, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı" söylendiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle TCK'nın 125/3-b maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1949 Karar: 2018/5652 Tarih: 17.04.2018

"Kâfir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.