Godoşlar Sizin Yüzünüzden Çatır Çatır Karı Satıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Godoşlar Sizin Yüzünüzden Çatır Çatır Karı Satıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Godoşlar Sizin Yüzünüzden Çatır Çatır Karı Satıyor" ifadesi, bir grubun veya kişilerin belirli bir sebep veya durum yüzünden olumsuz sonuçlarla karşılaştığını ifade eder. "Godoşlar" terimi, uyuşturucu satıcılarını veya uyuşturucu kullanıcılarını ifade ederken, "karı" terimi argo bir ifade olup, fuhuş veya cinsel ilişki anlamına gelir.

Hakaret mi?


Godoşlar Sizin Yüzünüzden Çatır Çatır Karı Satıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ihbar üzerine olay yerine giderek kavga eden şahıslan ayıran müşteki polis memurlarına hitaben "siz gidin godoşlarla, gavatlarla, karı satanlarla, uğraşın, onlara yüz veriyorsunuz onları koruyorsunuz godoşlar sizin yüzünüzden çatır çatır karı satıyor" şeklindeki kaba sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/12537 Karar: 2014/21968 Tarih: 17.06.2014

"Godoşlar Sizin Yüzünüzden Çatır Çatır Karı Satıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.