Dayılık Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dayılık Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dayılık Yapıyorsunuz" ifadesi, Türkçe'de argo veya gayri resmi bir üslupla kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kendisini önemli veya üstün bir pozisyon gibi göstererek, başkalarına veya kendisine belli bir avantaj sağlama amacı güttüğünü ifade ederken alaycı veya küçümseyici bir ton kullanır.

Bu deyim genellikle karşılıklı espri amacıyla kullanılırken, kişinin kendini abartarak veya üstün göstermeye çalışmasını eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Kullanırken muhatabın duygularını incitmemeye ve hoşgörülü bir üslup kullanmaya dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Dayılık Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın jandarma görevlilerine söylediği kabul edilen "Güneydoğuda halk sizi limon gibi sıkıyor, buraya gelip dayılık yapıyorsunuz" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3753 Karar: 2015/4959 Tarih: 09.09.2015

"Dayılık Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.