Allah Sizi Kahretsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Sizi Kahretsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah sizi kahretsin" ifadesi Türkçede oldukça sert ve olumsuz bir anlam taşıyan bir sözdür. Bu ifade, bir kişinin başka bir kişiye veya bir gruba karşı büyük öfke, hoşnutsuzluk veya kızgınlık ifade etmek için kullanılır. "Kahretmek" kelimesi, lanetlemek, yok etmek veya felaket getirmek anlamına gelir.

Bu ifade, bir kişinin başkasına zarar gelmesini veya başarısız olmasını dileyerek söylenir. Genellikle kavgalı durumlar, anlaşmazlıklar veya büyük öfke içeren durumlarda kullanılır. Bu tür ifadeler, özellikle insanlar arasında büyük hoşnutsuzluk olduğu zamanlarda ortaya çıkar ve olumsuz duyguları yansıtır.

Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü güçlü ve olumsuz anlamı, karşısındaki kişiyi rahatsız edebilir ve ilişkilerde gerilime yol açabilir.

Hakaret mi?


Allah sizi kahretsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Allah sizi kahretsin) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/17985 Karar: 2019/1618 Tarih: 17.01.2019

"Allah Sizi Kahretsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.