Böyle Doktorluk Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Doktorluk Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle Doktorluk Olmaz" ifadesi, bir doktorun profesyonel olarak yeterli olmadığı, düşük standartlarda hizmet verdiği veya beklentileri karşılayamadığı durumları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir doktorun tavsiyelerinin veya tedavi yöntemlerinin kabul edilemez veya etkili olmadığına dair bir eleştiri veya hayal kırıklığı anlatırken kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda daha geniş bir bağlamda, bir kişinin veya kuruluşun sahip olduğu yetenekleri veya kaynakları kullanarak beklenen sonuçları elde edemediği durumları da anlatabilir. Örneğin, bir işin düşük kalitede veya profesyonel olmayan bir şekilde yapıldığını ifade etmek için de kullanılabilir. Genel olarak, "Böyle Doktorluk Olmaz" ifadesi, belirli bir standardın altında veya beklentileri karşılamayan durumları ifade etmek için yaygın olarak kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Böyle Doktorluk Olmaz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın söylediği iddia ve kabul edilen "Siz doktor değilsiniz, böyle doktorluk olmaz" şeklindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/21819 Karar: 2022/20240 Tarih: 19.10.2022

"Böyle Doktorluk Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.