Fazla İleri Gittin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fazla İleri Gittin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fazla ileri gittin" ifadesi, bir kişinin davranışının veya sözlerinin uygun olmayan, sınırı aşan veya kabul edilemez bir şekilde yoğun veya aşırı olduğunu ifade eder. Bu ifade, kişinin bir durumda ya da iletişimde daha fazla gitmesi gereken sınırlara dikkat çekerken, bu sınırların aşıldığını belirtir.

"Fazla ileri gittin" ifadesi, genellikle bir uyarı veya eleştiri şeklinde kullanılır. Örneğin, birisi espri yaparken veya bir konuda yorum yaparken sınırları aşıp duygusal olarak incitebilecek veya hoşnutsuzluk yaratabilecek bir davranış sergilediğinde kullanılabilir. Bu ifade, kişiler arasındaki iletişimde ve sosyal etkileşimde doğru sınırların belirlenmesi ve saygılı olunması gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Fazla İleri Gittin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin Okul müdürü tarafından, öğretmene hitaben: Haddini aştın, fazla ileri gittin, sen insan mısın) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7737 Karar: 2020/300 Tarih: 14.01.2020

"Fazla İleri Gittin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.