Kaypak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaypak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaypak" genellikle ikiyüzlü, samimiyetsiz veya güvenilmez bir davranışı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin sözleri veya davranışlarıyla gerçek niyetini gizlemeye çalıştığını veya çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalıştığını vurgular. "Kaypak" terimi, genellikle güvenilir olmayan veya dürüst olmayan bir tavır içinde olan kişileri tanımlamak veya eleştirmek amacıyla kullanılır.

"Kaypak" ifadesi, kişinin söyledikleriyle yaptıkları arasında uyumsuzluk olduğu durumları anlatırken, aynı zamanda bir kişinin başkalarını manipüle etmeye veya yanıltmaya çalıştığı durumları da ifade edebilir. Terim, güven ilişkilerinde sorun yaratabilecek ve insanların duygusal veya maddi açıdan zarar görmesine neden olabilecek davranışları eleştirmek veya dikkat çekmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Kaypak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Avukat olan sanığın kira borcunu ödeyeceğini söylediği halde ödemeden evi tahliye ederek giden katılana, alacağını tahsil amacıyla ve sözünü tutmadığından bahisle telefonla çektiği mesajda belirttiği "Ne kaypak adammışsın" şeklindeki argo nitelikli sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/27788 Karar:2014/20583 Tarih:05.06.2014

Avukat olan sanığın müvekkiline ait evde kiracı olan ve kira borcunu ödemeyen katılan ile katılanın eşi hakkında icra takibi başlattığı, katılanın hastanede olduğunu ve kısa bir süre içinde borcunu ödeyeceğini söylemesine rağmen haber vermeden evi tahliye etmesi üzerine sanığın katılanın cep telefonuna "Ne kaypak adamsın" şeklinde mesaj gönderdiği olayda, katılanın borcunu ödemek için süre istemesine rağmen evi habersiz olarak tahliye ederek sözünde durmaması üzerine sanık tarafından gönderilen mesajda yer alan ifade nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olup katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması sebebiyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2015/4-89 Karar: 2018/140 Tarih: 03.04.2018

Karar #2

(Sosyal medya hesabından "Mustafa Kemal'iniz mi kurtaracak, o da Rus, da senin gibi kaypağın önde gideni, Mustafa Kemal gibi kapak olma saydın" şeklinde aleni yazı yayınlamak şeklinde gelişen eyleme ilişkin) toplanan deliller gerekçeli kararda gösterilip tartışılarak, sanık hakkında TCK’nın 32/1. maddesi uyarınca ceza verilmesine yerolmadığına ve sanığın aynı kanunun 57/1. maddesi uyarınca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına dair verilen kararda isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz nedenlerinin reddiyle hükmün (akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri) onanmasına....

Yargıtay 11. CD Esas: 2019/12079 Karar: 2020/5880 Tarih: 15.10.2020

"Kaypak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.