Senin Ne Olduğun Belli Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Ne Olduğun Belli Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Ne Olduğun Belli Değil" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir şeye yönelik olarak, karşı tarafın kimliğini, niyetini veya durumunu anlamakta zorluk çekildiğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin özelliklerini veya amaçlarını anlayamama veya anlamlandıramama durumunu dile getirirken, aynı zamanda karşı tarafın ne yaptığını veya neden böyle davrandığını anlamama anlamı da taşıyabilir.

"Senin Ne Olduğun Belli Değil" ifadesi, genellikle bir kişi veya durum hakkında belirsizlik veya karmaşıklık hissini ifade etmek için kullanılır. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın tutumunu veya davranışını anlamada güçlük çektiğini veya onun niyetini belirlemekte zorlandığını belirtebilir. İletişimde açık ve net bir şekilde ifade kullanmak, karşılıklı anlayışı artırabilir ve olumsuz etkileşimleri azaltabilir.

Hakaret mi?


Senin Ne Olduğun Belli Değil  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Sen doktor musun, ben gazeteciyim, seni gazetede yayınlayacağım, senin ne olduğun belli değil' şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2293 Karar: 2019/7526 Tarih: 16.04.2019

"Senin Ne Olduğun Belli Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.