Kralınız Gelse Ne Yazar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kralınız Gelse Ne Yazar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kralınız gelse ne yazar" ifadesi, genellikle olumsuz bir durumu veya sorunu çözmek için en yüksek otoritenin bile gelmesinin bir fayda sağlamayacağını vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, sorunun karmaşıklığını veya çözümsüzlüğünü vurgulamak amacıyla kullanılır ve genellikle çözümün zor olduğu durumlarda ortaya çıkar.

"Kralınız gelse ne yazar" tabiri, kişinin veya kurumun sorunu çözmekte yetersiz olduğunu veya çözümün bu kadar basit olmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, genellikle bir durumun veya sorunun çözümünün kişisel veya liderlik yetenekleriyle değil, daha karmaşık faktörlerle ilgili olduğunu ifade eder. Ancak, ifade alaycı bir ton taşıyabilir ve karşı tarafı aşağılama amacı taşıdığında iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir. İfadeyi kullanırken dikkatli olmak ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kralınız Gelse Ne Yazar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü trafik yol kontrolü yapan mağdur polis memuruna söylediği "Siz kim oluyorsunuz da bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz, devlet giydirip göndermiş sizi, kralınız gelse ne yazar" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/35049 Karar: 2017/6788 Tarih: 31.05.2017

"Kralınız Gelse Ne Yazar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.