Maaşınızı Ben Ödüyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maaşınızı Ben Ödüyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maaşınızı ben ödüyorum" ifadesi, bir kişiye, genellikle alaycı veya taşlayıcı bir tonla, kendi işlerine karıştığı veya onun kontrolünde olduğunu ima ederek seslenmektir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın bağımsızlığını veya yeteneklerini sorgularken aynı zamanda onun hakkında alaycı bir şekilde konuşur. İfadeden anlaşılacağı gibi, karşı tarafın sahip olduğu iş veya gelir kaynağının başkasına bağımlı veya kontrol edilen bir durumda olduğu ima edilir.

Hakaret mi?


Maaşınızı Ben Ödüyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdurlara yönelik söylediği kabul edilen "Sizin maaşınızı ben ödüyorum, zehir zıkkım olsun, siz ne biçim insanlarsınız" şeklindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3784 Karar: 2019/10782 Tarih: 18.06.2019

"Maaşınızı Ben Ödüyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.