Allah Sana Görünmeyen Dertler Versin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Sana Görünmeyen Dertler Versin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah sana görünmeyen dertler versin" ifadesi, Türkçede bir dilekte bulunma şeklidir ve genellikle bir ironi veya bir beddua olarak kullanılır. Bu söz, genellikle başka bir kişiye, onların başına bela olabilecek veya onları rahatsız edecek, ancak görünmeyen ve belki de fark edilmeyecek problemler yaşamasını dileyerek söylenir. Özetle, bu ifade, birinin yaşamında küçük ve sinir bozucu sorunlarla karşılaşmasını dileyen, beddua veya ironik bir dilektir.

Hakaret mi?


Allah sana görünmeyen dertler versin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın kendisini muayene eden doktor olan katılana yönelik söylediği sözlerin (Benim özürlü çocuğum var, daha beterini sana, çocuklarına versin, sen doktor olamazsın, kadın olamazsın, Allah sana görünmeyen dertler versin) beddua ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/4937 Karar: 2022/9482 Tarih: 06.04.2022

"Allah Sana Görünmeyen Dertler Versin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.