Ölü Soyucu Gibi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ölü Soyucu Gibi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Ölü soyucu gibi” deyimi, bir kişinin hırslı, açgözlü, acımasız ve insafsız olduğunu ifade eder. Bu deyim, bir kişinin başkalarının haklarını çiğneyerek kendi çıkarları için çalıştığını ima eder. Örneğin, “Bu adam ölü soyucu gibi çalışıyor.” veya “Bu şirket ölü soyucu gibi müşterilerini sömürüyor.” gibi durumlarda kullanılabilir.

Hakaret mi?


Ölü Soyucu Gibi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Alacak davası kapsamında mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, davacıya hitaben: Fakat bahsettiği takılan tabiri caizse ölü soyucu gibi ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12882 Karar: 2019/1757 Tarih: 21.01.2019

"Ölü Soyucu Gibi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.