Senin Gibi Haram Yemiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibi Haram Yemiyorum"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin gibi haram yemiyorum" ifadesi, genellikle bir kişiye veya gruba yönelik bir eleştiri veya aşağılama içeren bir ifadedir. Bu ifade, karşı tarafı yargılamak, aşağılamak veya ahlaki bir eksiklikle suçlamak amacı taşırken, kişinin kendisini daha üstün veya daha doğru göstermeye çalıştığını ifade eder.

Hakaret mi?


Senin Gibi Haram Yemiyorum kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sorgu yapan hâkime hitaben: Tutuklayacaksanız tutuklayın, senin gibi haram yemiyorum) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16666 Karar: 2022/18749 Tarih: 04.10.2022

"Senin Gibi Haram Yemiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.