İkbal Uğruna Arkadaşlarını Arkadan Hançerlemek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İkbal Uğruna Arkadaşlarını Arkadan Hançerlemek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İkbal uğruna arkadaşlarını arkadan hançerlemek, bencil ve hain bir davranışı ifade eder. Bu deyim, kişinin kendi çıkarları için başkalarını kötü niyetli bir şekilde kullanması ve onlara zarar vermesi anlamına gelir. Bu tür bir davranış, güvenin kaybolmasına ve ilişkilerin zarar görmesine neden olabilir. İkbal uğruna arkadaşlarını arkadan hançerlemek, dürüstlük ve sadakat kavramlarına tamamen aykırıdır.

Hakaret mi?


İkbal Uğruna Arkadaşlarını Arkadan Hançerlemek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında: ...ve... gibiler, kendi arkadaşlarımı ikbal uğruna arkadan hançerleyenlerdir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42486 Karar: 2017/11224 Tarih: 18.10.2017

"İkbal Uğruna Arkadaşlarını Arkadan Hançerlemek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.