Aslı Astarı Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aslı Astarı Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aslı astarı yok" ifadesi, bir sözün, hikayenin veya iddianın temelde gerçek dışı veya dayanaksız olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir konunun veya iddianın yalan, yanıltıcı veya temelsiz olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılır. "Aslı astarı yok" ifadesi, genellikle bir durumu veya anlatıyı eleştirirken veya sorgularken kullanılır.

Bu ifade, bir şeyin yüzeyine bakıldığında mantıklı veya gerçekçi görünebileceğini, ancak daha derinlemesine incelendiğinde gerçekliğinin olmadığını belirtir. İfadeden anlaşıldığı gibi, aslında destekleyen veya haklı çıkaracak bir temelin olmadığını ifade eder. "Aslı astarı yok" ifadesi, bir konunun veya iddianın geçerliliğini sorgularken veya gerçekleri aydınlatırken kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Aslı Astarı Yok hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın duruşmada savunmasını yaptığı sırada karşı tarafın vekili olan katılanın beyanlarını kastederek söylediği "Müşteki sanık müdafi... az önce bahsettiği olaylarla ilgili sürekli tahrikçilik yapmaktadır. Söylediği şeylerin aslı astarı yoktur. Kendisi bu olaylarla ilgili palavracıdır" şeklindeki sözlerinin TCK'nin 128. madde- sinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39471 Karar:2014/32879 Tarih: 13.11.2014

"Aslı Astarı Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.