Pislik götürüyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pislik götürüyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pislik götürüyor" ifadesi, bir durumun veya olayın olumsuz veya sorunlu bir şekilde ilerlediğini veya geliştiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Genellikle olumsuz bir tonla kullanılan bu ifade, bir şeyin veya durumun kötüye gittiğini, düzeltilmesi gereken sorunlar olduğunu veya hoşnutsuzluk yaratan bir durumun varlığını belirtmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde, bir durumun veya olayın olumsuz bir yönde ilerlediğini ifade etmek için tercih edilir. Örneğin, "İşler giderek kötüye gidiyor, pislik götürüyor" ifadesi, bir iş veya proje hakkında yaşanan sorunları ve başarısızlıkları vurgulamak için kullanılabilir. Terim, genellikle çevredeki insanlara veya olaylara duyulan hayal kırıklığını veya rahatsızlığı ifade etmek için kullanılır ve olumsuz bir durumun farkındalığını artırarak dikkat çeker.

Hakaret mi?


Pislik götürüyor  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Okul kantininde simit satışı yapan sanığın okul müdürü olan mağdura hitaben söylediği "Okulun tuvaletlerini pislik götürüyor, satışlarım düştü, burası ne biçim okul" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/36794 Karar: 2014/30681 Tarih: 27.10.2014

"Pislik götürüyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.