Salağa Benziyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Salağa Benziyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Salağa benziyorsun" ifadesi, bir kişiye karşı kullanıldığında genellikle kaba veya aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin anlamadığı veya mantıklı bir şekilde düşünmediği düşüncesini iletmek amacıyla kullanılır. Başka bir deyişle, kişiye aptal veya anlayışsız olduğu ima edilmek istenir.

Hakaret mi?


Salağa Benziyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İcra Müdürlüğü görevlisine hitaben: Sen kimsin, sen dangalak mısın, salak mısın, sen ne okudun, tam da salağa benziyorsun, geri zekalı, ben senin sorduğun şahısları tanımak zorunda mıyım?) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16956 Karar: 2022/17887 Tarih: 26.09.2022

"Salağa Benziyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.