Çete Oluşturmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çete Oluşturmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çete oluşturmak" genellikle suç işlemek veya yasa dışı faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir grup insanı bir araya getirerek organize bir yapı kurmak anlamına gelir. Bu, suç işleme veya yasadışı amaçları gerçekleştirme niyetiyle bir araya gelmiş insanların, bir liderlik veya hiyerarşi yapısı oluşturarak suçları planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirmek amacıyla örgütlenmelerini ifade eder.

Suç çeteleri veya örgütleri, genellikle suç işlemek veya kar elde etmek amacıyla çeşitli suçları işlemek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bu tür faaliyetler genellikle yasalara aykırıdır ve suçluların topluma zarar vermesine neden olabilir.

Hakaret mi?


Çete oluşturmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, husumetli tarafa hitaben: Teşekkül halinde bir çete oluşturup haksız kazanç ile kişilerin psikolojisi üzerinde etki yaratarak, aldatmaca ve kandırma yöntemleri ile kişilerin elinde bulunan maddi gücü ve eşyalarını ele geçiren bu şahıslardan) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/28030 Karar: 2015/13325 Tarih: 14.12.2015

"Çete Oluşturmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.