Polis Değil Misiniz Her Şeyi Yaparsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Polis Değil Misiniz Her Şeyi Yaparsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Polis değil misiniz, her şeyi yaparsınız" ifadesi, genellikle polis memurlarının yetki aşımı veya kötü davranışlarını eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu cümle, polis memurlarının gücü kötüye kullanabileceği veya hukuka uygun davranmadığı düşüncesini ifade ederken, aynı zamanda güvensizlik veya hoşnutsuzluğu dile getirmek amacıyla kullanılır.

Bu ifade, bazen genellemeler ve önyargılar içerebilir ve tüm polis memurlarını aynı şekilde değerlendirmek anlamına gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, polis teşkilatları içinde farklı kişilikler, davranışlar ve yaklaşımlar bulunabilir. İfade, polis memurlarının davranışlarını ve yetkilerini eleştirebilirken, daha adil ve dengeli bir dil kullanarak yapılmalı ve toplumsal uyumun sağlanması için hoşgörü ve anlayış temelinde gerçekleştirilmelidir. Polis memurları da dahil olmak üzere tüm bireylerin, hukuka ve etik değerlere uygun davranmaları gerekmektedir.

Hakaret mi?


Polis Değil Misiniz Her Şeyi Yaparsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Siz polis değil misiniz her şeyi yaparsınız, sizden her şey beklenir, sen kendini ne sanıyorsun" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2218 Karar: 2019/5699 Tarih: 25.03.2019

"Polis Değil Misiniz Her Şeyi Yaparsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.