İçi Dışı Farklı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İçi Dışı Farklı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İçi dışı farklı", düşündüğünü söylemeyen, gizli bir düşüncesi olan, ikiyüzlü olan kişi demektir. Samimi ve dürüst olmayan, çıkarlarına göre davranan kişileri ifade eder.

Hakaret mi?


İçi Dışı Farklı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Sizin gibi içi farklı dışı farklı insanlara acırım) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/22947 Karar: 2021/21422 Tarih: 13.09.2021

"İçi Dışı Farklı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.