Sanık Avukatıyla Özel Odasında Görüşmektedir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sanık Avukatıyla Özel Odasında Görüşmektedir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sanık avukatıyla özel odasında görüşmektedir" ifadesi, bir mahkeme veya yargılama süreci bağlamında kullanıldığında, sanığın avukatıyla mahkeme salonu veya diğer insanlardan izole edilmiş bir odada görüştüğünü ifade eder. Bu tür görüşmeler, mahkemede savunma avukatının sanıkla özel ve gizli bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanır.

Hakaret mi?


Sanık Avukatıyla Özel Odasında Görüşmektedir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mahkemeye sunduğu ... tarihli hâkimin reddi dilekçesinde yer alan "Buna benzer bir dava bundan daha sonra açılmış olmasına rağmen sonuçlanmıştır. Bu mahkeme hakimi ise sürekli 7-8 ay ertelemektedir. Davalıyı aklamak için yapmadığı şey kalmamıştır. Sürekli olarak sanık avukatıyla özel odasında görüşmektedir. Bu hâkimin bu davada vereceği karara karşı gizemini kaybettim" şeklindeki suça konu sözlerinin TCK’nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8708 Karar: 2015/10722 Tarih: 10.11.2015

"Sanık Avukatıyla Özel Odasında Görüşmektedir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.