Saldırgan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saldırgan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saldırgan", başkalarına fiziksel veya duygusal olarak zarar verme veya tehdit etme eğilimi olan kişiyi veya davranışı tanımlayan bir terimdir. Saldırganlık, agresif veya düşmanca bir tutumu ifade eder. Bir kişi veya davranış "saldırgan" olarak nitelendirildiğinde, genellikle tehlikeli veya olumsuz bir şekilde algılandığı anlamına gelir.

Hakaret mi?


Saldırgan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkûm tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınarak Hazımsızlık, nezaketsizlik, kabalık, saygısızlık, hırçınlık, saldırganlık faşist bir insandan beklenen başlıca özelliklerdir) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığı m rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Saldırgan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.