İnsan Ziyanlığı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Ziyanlığı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsan ziyanlığı, yaşı ilerlemiş insanlar için kullanılan bir tabirdir. İnsan ziyanlığı, insanın yaşamını ziyan ettiği, boşa harcadığı, değerlendirmediği anlamına gelir.

Hakaret mi?


İnsan Ziyanlığı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, şüphelinin kendisine ait Facebook hesabında müşteki hakkında yazdığı "... Bey ben o zavallıyı okumuyorum, insan ziyanlığına ayıracak vaktim yok" şeklinde kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6270 Karar: 2019/11977 Tarih: 10.09.2019

"İnsan Ziyanlığı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.