Nereden Geldin Benim Başıma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nereden Geldin Benim Başıma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nereden Geldin Benim Başıma" Türkçe bir deyim veya tabirdir ve genellikle olumsuz veya istenmeyen bir durumla karşılaşıldığında kullanılır. Bu ifadeyle kişi, yaşadığı sıkıntının veya problemli durumun nereden geldiğini anlamakta zorlandığını ifade ederken, bir nevi şaşkınlık ve hayret içinde olduğunu belirtir. İfadenin altında genellikle bir şeyin beklenmedik bir şekilde olumsuz bir sonuca yol açtığı düşüncesi bulunur. Bu ifade, olumsuz durumları ifade etmek için kullanıldığında, genellikle içinde bulunulan şaşkınlık, hayal kırıklığı veya başkalarına olan inançsızlık gibi duyguları yansıtabilir.

Hakaret mi?


Nereden Geldin Benim Başıma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın çalıştığı Sosyal Hizmetler Kurumunda müdür vekili olarak görev yapan katılan ...'e tartışma sırasında söylediği kabul edilen "Kimsin sen be, nereden geldin benim başıma" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/294 Karar: 2014/6627 Tarih: 27.02.2014

"Nereden Geldin Benim Başıma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.