Taraflı Tutum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Taraflı Tutum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Taraflı tutum, bir kişinin veya grubun bir konuya veya olaya taraf olması ve bu tarafı desteklemesi anlamına gelir. Taraflı tutum, tarafsızlık ilkesine aykırıdır ve objektiflikten uzaktır. Taraflı tutum, kişinin veya grubun kendi düşüncelerini, inançlarını veya çıkarlarını diğer taraflara karşı savunma eğiliminde olduğunu gösterir. Bu tutum, objektif değerlendirme ve adil bir perspektif sağlamaktan uzak olduğu için yanlış sonuçlara yol açabilir.

Taraflı tutumun etkileri de oldukça önemlidir. Bir kişi veya grup, taraflı bir tutumla hareket ettiğinde, diğer taraflara karşı önyargılı davranabilir ve adil olmayan kararlar alabilir. Taraflı tutum, iletişim sorunlarına, anlaşmazlıklara ve hatta çatışmalara yol açabilir. Bu nedenle, tarafsızlık ve objektiflik önemlidir ve herkesin farklı görüşleri ve perspektifleri anlamaya ve saygı göstermeye çalışması gerekmektedir.

Hakaret mi?


Taraflı Tutum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben dilekçesinde yazdığı sözlerin (Hâkime hitaben: Baştan savma cevaplar yazıp adaleti sağlayamıyorsunuz, dönen haksız çarkın gerçek yönüne dönmesi için mücadelem devam edecek, Yargıtay’ı da kandırmaya, adaletsiz taraflı tutumlarınıza devam ediyorsunuz, cevaplayamadığınız ve baştan savma kararlarınızın nedeni sizin de sorunlu olmanız ve delilleri örtbas etmeniz, kişi ve kurumları kayırdığınız tescillenecektir) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6037 Karar: 2021/2648 Tarih: 27.01.2021

"Taraflı Tutum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.