Absürt Karar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Absürt Karar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Absürt karar" ifadesi, Türkçede iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşur ve anlamı şu şekildedir:

 

Absürt: Saçma, mantıksız, gerçekle bağdaşmayan ya da gerçekle uyuşmayan durumları ifade eden bir sıfattır. Genellikle anlaşılmaz veya kabul edilemez düşünceleri ve durumları tanımlamak için kullanılır.

 

Karar: Bir konuda, durumda ya da olayda alınan kesin ve nihai kararı ifade eden bir isimdir.

 

Bu iki kelime birleştirildiğinde, "Absürt Karar" genellikle mantıksız, anlaşılmaz veya kabul edilemez bir kararı ifade eder. Başka bir deyişle, bu ifade, gerçekle bağdaşmayan ya da gerçekle uyuşmayan bir kararı tanımlar.

Hakaret mi?


Absürt karar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Avukat tarafından, mahkeme heyetine hitaben: Böyle nasıl karar verirsiniz, absürt karar olur mu, bu karar yanlış, böyle karar veremezsiniz) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas:2015/42658 Karar:2017/11974 Tarih:30.10.2017

"Absürt Karar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.