Küstahlık Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Küstahlık Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Küstahlık Yapıyorsunuz" kişinin davranış veya konuşmalarında aşırı özgüven, kabalık, saygısızlık veya başkalarını küçümseme gibi olumsuz niteliklerin artarak belirginleştiği bir durumu ifade eder. Bu terim, kişinin daha önce sahip olmadığı veya daha hafif bir şekilde taşıdığı bu tür özellikleri artarak göstermeye başladığını vurgular.

Küstahlık yapıyorsunuz ifadesi kişinin saldırgan veya saygısız bir şekilde davrandığını ve bu davranışların toplumsal normlara veya sosyal ilişkilere zarar verdiğini ifade eder. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin aşırı kendine güveni veya üstünlük kompleksi nedeniyle hoşgörüsüz veya saygısız bir tutum sergilediği durumları tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Küstahlık Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Doktora hitaben: Küstahlık yapıyorsunuz) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16982 Karar: 2022/16062 Tarih: 27.06.2022

"Küstahlık Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.