Sen Benim Çocuğum Yaşındasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Benim Çocuğum Yaşındasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen benim çocuğum yaşındasın" ifadesi, genellikle bir kişiye karşı üstünlük veya deneyim gösterme amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin yaşça veya deneyim olarak daha genç veya daha az bilgi sahibi olduğunu ima ederken, kişinin kendi üstünlüğünü veya bilgisini vurgular.

Hakaret mi?


Sen Benim Çocuğum Yaşındasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki infaz koruma memuru...'e hitaben söylediği kabul edilen "Ben 1000 kişi çalıştırıyorum dışında, terbiyesizlik yapma, kapalı cezaevinde mazgalları patlattık sen benim kim olduğumu bilmiyorsun, bilen memurlara sor, sen benim çocuğum yaşındasın, keser döner sap döner" şeklindeki sözlerin müştekinin onur şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26858 Karar: 2016/12759 Tarih: 08.06.2016

"Sen Benim Çocuğum Yaşındasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.