Kafamı Bozma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafamı Bozma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kafamı bozma" ifadesi, bir kişinin veya bir konuşmanın, karşısındaki kişiyi rahatsız etmek, sinirlendirmek veya moralini bozmak amacıyla kullanıldığında dile getirilen bir ifadedir. Bu deyim, genellikle duygusal olarak zor bir durumda olan kişiye yönelik olarak söylenirken, aynı zamanda bir konunun veya olayın daha fazla incelenmesini veya üzerine düşünülmesini istememe anlamını da taşıyabilir.

"Kafamı bozma" ifadesi, kişinin duygusal sınırlarını ve zorluklarını dikkate almayan veya anlamayan bir tavır sergilediğinde kullanılabilir. Bu ifade, karşısındaki kişiye daha fazla baskı yapmamayı, olumsuz düşünceleri veya konuşmaları sınırlamayı ve bir anlamda rahatlatmayı amaçlayabilir. Genel olarak, başkalarına saygılı bir iletişim ve empati göstermek, ilişkileri sağlıklı ve olumlu bir şekilde sürdürmeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kafamı Bozma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sen kimsin ki kızım, benim kafamı bozma) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16267 Karar: 2019/2355 Tarih: 05.02.2019

"Kafamı Bozma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.