Kapa Çeneni

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kapa Çeneni"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kapa Çeneni, gerçek ve mecaz anlamda kullanılan bir deyimdir. Gerçek anlamda "kapa çeneni", ağız kapatmak anlamına gelirken, mecaz anlamda ise susmak, konuşmamak anlamına gelir. Bu deyim, genellikle bir kişinin sözünü kesmek veya tartışmaktan kaçınmak için kullanılır.

Kapa çeneni ifadesi, ağız kapatmanın yanı sıra, sessiz kalmak veya susmak anlamında da kullanılır. Bu deyim, bir kişinin konuşmasını engellemek veya tartışmaktan kaçınmak için kullanılan bir uyarıdır. Kapa çeneni demek, karşısındaki kişiyi susturmak veya sözünü kesmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kapa Çeneni kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, avukat olan sanığın ceza mahkemesindeki bir dosyasını incelemek için mahkeme kalemine gittiği, dosyadaki tebligat işlemlerinde yaşanan bir sorun sebebiyle önce zabit katibiyle, daha sonra da araya giren katılan yazı işleri müdürüyle yaşadığı tartışma sırasında söylediği "Kapa çeneni, psikolojik sorunun var herhalde, sen hastasın, hastaneye git, kadına bak ya" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay CGK Esas: 2017/18-814 Karar: 2018/512 Tarih: 08.11.2018

Karar #2

Sanığın katılana hitaben söylediği kabul olunan sözlerin (Senin kim olduğunu... biliyor, kapat çeneni) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11662 Karar: 2021/5726 Tarih: 23.02.2021

"Kapa Çeneni" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.