Başkan Yardımcılığını Çıkar İçin Kullanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başkan Yardımcılığını Çıkar İçin Kullanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başkan yardımcılığını çıkar için kullanmak" ifadesi, bir kişinin bir pozisyonu (burada Başkan Yardımcılığı) kişisel kazanç sağlamak veya başka amaçlar için kullanmak istediğini ifade eder. Bu ifade, kişinin kamu hizmeti vermek yerine kendisine özel çıkar sağlama amacı güttüğüne işaret eder. Özellikle politik alanda kullanılan bir ifadedir ve bir kişinin, kendisine oy verenlerin güvenini suiistimal ederek Başkan Yardımcılığı pozisyonunu kişisel kazanç için kullanması durumunda kullanılabilir. Ancak, bu ifade aynı zamanda doğru kullanılmazsa haksız bir suçlama veya iftira olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Başkan yardımcılığını çıkar için kullanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkan Yardımcısına hitaben Ama bu arkadaş ne hikmetse belediye başkan yardımcılığını hem kendi çıkarı için hem de bazı kişilerin çıkarı için kullanmaya başlayınca tepkilerimizi vermeye başlamak) ve yükletilen suça yönelik katılan....vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16546 Karar: 2022/15976 Tarih: 23.06.2022

"Başkan Yardımcılığını Çıkar İçin Kullanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.