Akıllı Adam İşi Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akıllı Adam İşi Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Akıllı adam işi değil" ifadesi, Türkçede genellikle mantıklı, akıllı veya düşünceli bir kişinin gerçekleştirmeyeceği ya da katılmayacağı eylemler, işler veya durumlar için kullanılır. Bu ifade, genellikle eleştirel veya olumsuz bir anlam taşır ve mantıksız, riskli, gereksiz veya etik olmayan bir eylemle ilgili konuşmalar sırasında karşımıza çıkabilir. Bu tür bir ifade, birinin düşüncesiz veya mantıksız hareket ettiğini vurgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Akıllı adam işi değil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Avukat tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, davanın karşı tarafına hitaben: …’in şahsımla ilgili olarak gerek mahkeme davasına sunduğu itham ve iftiraların gerekse Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetlerin hepsini cahilliğine veriyorum, şu dosyanın bu duruma gelmesini hem kendi cahilliğine hem de akıl aldığı insanların cahilliğine veriyorum, yoksa dosyayı bu hale getirmek hiçbir akıllı adamın işi değildir, benim tanıdığım... geri zekâlı değildir, akıllı adamlar akıllı davranır, hisleriyle hareket etmezler, yanlış yaparlarsa da yanlışta ısrar etmezler) ve yükletilen suça yönelik katılan...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36490 Karar: 2017/5471 Tarih: 09.05.2017

"Akıllı Adam İşi Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.