Ellerinde Cop Olsa Götümüze Sokacaklar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ellerinde Cop Olsa Götümüze Sokacaklar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, genellikle protesto veya hükümete karşı hoşnutsuzluk ifadesi olarak kullanılan bir deyimdir. İfade, bir kişinin veya grup insanın, güvenlik güçlerinin (polis) müdahalesine maruz kalacakları ve durumun kötüleşeceği bir durumu ima eder. "Ellerinde cop olsa götümüze sokacaklar" ifadesi, polis müdahalesinin şiddetli ve zalimce olacağına dair bir endişeyi veya protestoyu ifade eder.

Hakaret mi?


Ellerinde Cop Olsa Götümüze Sokacaklar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Hakkında karar veren hakime hitaben: Ellerinde cop alsa g.tümüze sokacaklar) nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15470 Karar: 2022/13074 Tarih: 24.05.2022

"Ellerinde Cop Olsa Götümüze Sokacaklar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.