Deli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Deli"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Deli" genellikle bir kişinin akıl sağlığının bozulmuş olduğunu veya normalden sapmış davrandığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu kelime, zihinsel dengeyi kaybetmiş veya mantıklı düşünme kapasitesini yitirmiş bir kişiyi tanımlarken kullanılır. Ancak, "deli" terimi tıbbi bir terim değil, yaygın olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle olumsuz bir anlam taşır.

"Deli" ifadesi, bazen sıradışı, öngörülemez veya çılgınca davranışları tanımlamak için de kullanılabilir. Bir kişinin normalden sapmış veya mantıklı bir nedeni olmadan tutum veya davranış sergilediğini ifade edebilir. Ancak bu ifade, duygusal veya zihinsel sağlıkla ilgili hassas bir konu olduğu için dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu tür ifadeler yerine daha tarafsız ve saygılı bir dil kullanmak, olumsuz etkileşimleri önlemeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Deli kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Dava dilekçesinde "ucuz" denilerek dava için belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan bu hitap ile iddia ve savunma sınırlarının aşıldığı ve katılana hakaret edildiği gözetilip katılanın da ... tarihli boşanma dilekçesinde sanığa "Bakırköy’lük deli" dediğine ilişkin iddia araştırılıp karşılıklı hakaret nedeniyle suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve sanık lehine olan 5237 sayılı TCK'nın 129/3 madde ve fıkrası uyarınca ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilip verilmeyeceği tartışılmadan, açıklamaların iddia ve savunma sınırları içinde kalındığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş... Yargıtay 4. CD Esas: 2008/21092 Karar: 2009/2589 Tarih: 17.02.2009
Karar #2
Sanığın alkol kontrolü yapmak isteyen jandarma görevlisi katılana "Seni zaten herkes deli astsubay olarak söylüyor, vatandaşların söylediklerine ben de hak veriyorum, senin psikolojik sorunların var, tedavi edilmen gerekir" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3149 Karar: 2018/2113 Tarih: 20.02.2018
Karar #3
Sanığın tanık ...'e hitaben olay yerinde bulunan katılan hakkında "Sen bu deli ile üç ay nasıl çalıştın" diyerek hakaret ettiğinin katılan ve tanık ...'in anlatımlarıyla sabit olduğunun anlaşılması karşısında, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15761 Karar: 2018/14904 Tarih: 13.11.2018
Karar #4
Yargıtay, sanığın, müştekiye hitaben “bu bir b.. bilmez, buna niye söyletiyon, bu deli, bunun aklı ermez" şeklindeki sözler söylediği olayda, hakaret suçunun unsurlarının oluştuğuna hükmetmiştir. Yargıtay 18.CD, Esas: 2015/37847, Karar: 2017/8956, Tarih: 14.09.2017

"Deli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.