Sana Baktıkça Kendimden Utanıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sana Baktıkça Kendimden Utanıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana baktıkça kendimden utanıyorum" ifadesi, karşıdaki kişinin veya durumun, kendisinin veya kişinin özgüvenini veya değerini düşürdüğü veya zedelediği hissini ifade eder. Bu ifade, genellikle olumsuz bir şekilde etkilendiğinizi veya kendinizi rahatsız hissettiğinizi ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Sana Baktıkça Kendimden Utanıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara hitaben söylediği "Sen ne biçim insansın, sana baktıkça utanıyorum, sana baktıkça kendimden utanıyorum, senden tiksiniyorum, üzerime pisleyeyim siz de koklayın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6756 Karar: 2019/15415 Tarih: 05.11.2019

"Sana Baktıkça Kendimden Utanıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.