Dış Kapının Dış Mandalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dış Kapının Dış Mandalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dış kapının dış mandalı deyimi, önemsiz, değersiz veya uzak akraba olan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Örnek: Sen dış kapının dış mandalısın, bu işe karışma.

Hakaret mi?


Dış Kapının Dış Mandalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Ben bayan değilim, avukatım, avukat hanım diyeceksin, siz kimsiniz de size hesap vereceğim, dış kapının dış mandalları" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/16 Karar: 2019/16534 Tarih: 26.11.2019

"Dış Kapının Dış Mandalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.