Sana Su Verenin Avradını Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sana Su Verenin Avradını Sikerim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana Su Verenin Avradını Sikerim" gibi ifadeler, genellikle bir kişinin veya grubun destek sağlayan veya yardım eden birinin kendilerine karşı olumsuz bir tutum sergilemesi gerektiğini ima eden bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin veya grubun, başkalarının yardımına veya desteğine ihtiyaç duyduğu bir durumda, bu yardımı sağlayan kişilere veya gruba olan kızgınlığını ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Sana Su Verenin Avradını Sikerim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın babası ...'e hitaben "Sana bakaran, sana bir yudum su verenin aradım sinkaf ederim", kardeşi ...'e hitaben ise "Sana su verenin aradım sinkaf ederim" şeklindeki mahkemece kabul olunan sözlerin katılanlara yönelik önceye dayalı bir siteminin dile getirilmesi biçiminde anlaşılması gerektiği, bu nedenle sanığın sözlerinde hakaret unsurunun bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanığın beraatı yerine yasal olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6888 Karar: 2015/11433 Tarih: 18.11.2015

"Sana Su Verenin Avradını Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.